TOTALLEVERANDØR PÅ MEKANIKK
OG ELEKTROMEKANIKK

Historikk:

Etter at bedriften så dagens lys i 1967, har den vokst frem til å bli en betydelig underleverandør til elektronikkindustrien. Vi leverer mekaniske og elektromekanisksammenstilte produkter til norsk og internasjonal elektronikk- og forsvarsindustri. Vår kjernekompetanse er på områdene mekanisk og elektromekanisk produksjon, sammenstilling, test og service. Vi hevder os godt i et marked som er preget av kontinuerlig forandringer og høye krav til kvalitet, service og leveringssikkerhet.

Visjon:

"Vi skal gjennom vårt arbeide, våre holdninger og vår evne til innovativ tenking fremstå som en bedrift kundene ønsker å knytte seg til."

Kvalitet i fokus:

Oswo har stort fokus på å tilfredsstille kundens krav til kvalitet. Alle ledd i organisasjonen gjennomgår jevnlige revisjoner fra eksterne sertifiseringsselskap, Forsvaret, kunder og intern QA avdeling. Oswo er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og AQAP 2120.

OSWO AS - Din totalleverandør på mekaniske  og elektromekaniske tjenester