Om Oswo

Etter at bedriften så dagens lys i 1967, har den vokst frem til å bli en betydelig underleverandør til elektronikkindustrien. Vi leverer mekaniske og elektromekanisksammenstilte produkter til norsk og internasjonal elektronikk- og forsvarsindustri. Vår kjernekompetanse er på områdene mekanisk og elektromekanisk produksjon, sammenstilling, test og service. Vi hevder os godt i et marked som er preget av kontinuerlig forandringer og høye krav til kvalitet, service og leveringssikkerhet.
"Vi skal gjennom vårt arbeide, våre holdninger og vår evne til innovativ tenking fremstå som en bedrift kundene ønsker å knytte seg til."

Kvalitet i fokus

Oswo har stort fokus på å tilfredsstille kundens krav til kvalitet. Alle ledd i organisasjonen gjennomgår jevnlige revisjoner fra eksterne sertifiseringsselskap, Forsvaret, kunder og intern QA avdeling. Oswo er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og AQAP 2120.

 

OSWO AS - Din totalleverandør på mekaniske  og elektromekaniske tjenester