TOTALLEVERANDØR PÅ MEKANIKK

 OG ELEKTROMEKANIKK

Historikk:

Etter at bedriften så dagens lys i 1967, har den vokst frem til å bli en betydelig underleverandør til elektronikkindustrien. Vi leverer mekaniske og elektromekanisksammenstilte produkter til norsk og internasjonal elektronikk- og forsvarsindustri. Vår kjernekompetanse er på områdene mekanisk og elektromekanisk produksjon, sammenstilling, test og service. Vi hevder os godt i et marked som er preget av kontinuerlig forandringer og høye krav til kvalitet, service og leveringssikkerhet.

 

Visjon:

"Vi skal gjennom vårt arbeide, våre holdninger og vår evne til innovativ tenking fremstå som en bedrift kundene ønsker å knytte seg til."

 

Kvalitet i fokus:

Oswo har stort fokus på å tilfredsstille kundens krav til kvalitet. Alle ledd i organisasjonen gjennomgår jevnlige revisjoner fra eksterne sertifiseringsselskap, Forsvaret, kunder og intern QA avdeling. Oswo er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og AQAP 2120.

 

 

OSWO AS -

DIN TOTAL LEVERANDØR

Historikk:

Etter at bedriften så dagens lys i 1967, har den vokst frem til å bli en betydelig underleverandør til elektronikkindustrien. Vi leverer mekaniske og elektromekanisksammenstilte produkter til norsk og internasjonal elektronikk- og forsvarsindustri. Vår kjernekompetanse er på områdene mekanisk og elektromekanisk produksjon, sammenstilling, test og service. Vi hevder os godt i et marked som er preget av kontinuerlig forandringer og høye krav til kvalitet, service og leveringssikkerhet.

 

Visjon:

"Vi skal gjennom vårt arbeide, våre holdninger og vår evne til innovativ tenking fremstå som en bedrift kundene ønsker å knytte seg til."

 

Kvalitet i fokus:

Oswo har stort fokus på å tilfredsstille kundens krav til kvalitet. Alle ledd i organisasjonen gjennomgår jevnlige revisjoner fra eksterne sertifiseringsselskap, Forsvaret, kunder og intern QA avdeling. Oswo er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og AQAP 2120.

 

 

DIN TOTAL-

LEVERANDØR

OSWO AS:

Betydelig leverandør til norsk og internasjonal elektronikk- og forsvarsindustri med kjernekompetanse på områdene mekanisk og elektromekanisk produksjon, sammenstilling, test og service.

 

Visjon:

"Vi skal gjennom vårt arbeide, våre holdninger og vår evne til innovativ tenking fremstå som en bedrift kundene ønsker å knytte seg til."

 

Sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og AQAP 2120.